Şefkat, sevginin şartsız halidir. İnsanları olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabul etmeyi sağlar. Art niyetsiz, saf sevgi de diyebileceğimiz şefkatin, yüce ve insana özgü bir özelliği vardır.
— Prof. Dr. Nevzat Tarhan